Jesteś tutaj > Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY W SPRAWIE: KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DZIEMIANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy
Chmury na niebie
Ostrzeżenia meteorologiczne
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO
Śmieciarka
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Herb Gminy na szarym tle Opublikowano dn. 29-10-2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY W SPRAWIE: KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DZIEMIANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Pliki do pobrania

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY 

w sprawie: 

rocznego programu współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Uchwały Nr XLV/223/13 Rady Gminy w Dziemiany z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Dziemiany informuje o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Uczestnicy konsultacji opinie i propozycje przedkładają osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany lub drogą pocztową w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia konsultacji (do dnia 10.11.2020 r.). 

Wójt 
Leszek Pobłocki 
 

 

 

Ikona pdfOgłoszenie Wójta Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [922.33 KB]

Ikona pdfProjekt uchwały na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [372.63 KB]

Ikona docxProjekt Uchwały na 2021 rok, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [18.63 KB]


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl