Jesteś tutaj > Dla turysty Zielona Szkoła
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Zielona Szkoła

Zdjęcie dzieci podczas zielonej szkołyZIELONA SZKOŁA, przekazując w sposób atrakcyjny podstawową wiedzę na temat otaczającego nas środowiska przyrodniczego, wytwarza u dzieci i młodzieży pozytywną, emocjonalną więź z przyrodą, rozwija poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska oraz wyzwala chęć do działań na rzecz zahamowania degradacji środowiska.

W swej bogatej ofercie szkolenia ekologicznego, przeznaczonego dla zorganizowanych grup młodzieży ( powyżej 12 roku życia ). Szkoła zaprasza do uczestnictwa w pięciodniowych warsztatach z ekologii i ochrony przyrody. Tematyka i sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników. Zajęcia urozmaicają różnorodne formy aktywnego spędzania czasu z pryrodą.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku, Nadleśnictw Kościerzyna i Lipusz.

Program każdorazowo uzgadniany jest z kierownikiem grupy- uwzględnia się wiek, zainteresowania i ” oczekiwania” uczestników.

Szkoła ma nowocześnie wyposażoną kuchnię, gdzie wyżywienie można przygotowywać we własnym zakresie (konieczne jest wówczas posiadanie aktualnej książeczki zdrowia przez osobę, która ma przygotowywać posiłki). Istnieje też możliwość zorganizowania wyżywienia za pośrednictwem szkoły.

Szkoła stanowi Ośrodek Edukacji Ekologicznej w gminie. Tu odbywają się spotkania nauczycieli, mieszkańców i innych gremiów zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska przyrodniczego.

 

Szkoła proponuje zajęcia ze specjalistami, tematy do wyboru:
Woda źródłem ŻyciaWiadomości
Hydrobiologia, biologia środowiska wodnego, różnorodność wód śródlądowych. Poznanie warunków życia w środowisku wodnym na przykładzie jeziora, rzeki, stawu. Identyfikacja roślin i zwierząt wodnych. Ochrona wód. Typy limnologiczne jezior. Zasoby wody w przyrodzie. Rola wody w życiu człowieka. Ochrona zasobów wodnych.
Cudowny ekosystem lasów WPKWiadomości
Różnorodność siedlisk leśnych. Szata roślinna lasów. Życie lasów WPK Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie wegetacji zimą. Co decyduje o rodzaju drzew i innej roślinności w konkretnym siedlisku leśnym. Rola roślin leczniczych w lesie. Wpływ zwierząt na życie lasu. Wielofunkcyjność lasów efektem zmiany świadomości i potrzeb człowieka
Środowisko przyrodnicze na obszarze WPKWiadomości
Zastosowanie topografii w ochronie przyrody i leśnictwie. Zasady korzystania z walorów przyrodniczych WPK Formy ochrony przyrody w WPK. Omówienie mapy topograficznej oraz zajęcia praktyczne w terenie z mapą i busolą. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu ochrony lasu i jego udostępnienia.
Rośliny łąk i nieużytkówWiadomości
Pospolite rośliny lecznicze użytkowe. Różne typy przystosowań roślin do środowiska. Przystosowanie roślin do życia w lesie, na siedliskach wilgotnych czy skrajnie suchych. Pospolite gatunki łąk i nieużytków. Rozpoznawanie gatunków tworzących ruń łąki. Chwasty polne i rośliny lecznicze siedlisk agrarnych. Formy liści łodyg i kwiatów wynikiem przystosowania roślin.
Ptaki fenomen świata zwierzątWiadomości
Środowisko życia ptaków. Rozpoznawanie w warunkach naturalnych. Ochrona ptaków i ptasich siedlisk. Zapoznanie z biologią i morfologią podstawowych gatunków ptaków w naszych lasach. Rozpoznawanie ptasich głosów. Rozpoznawanie gniazd, piór i śladów ptasich. Formy i sposoby ochrony ptaków w Polsce i na świecie.
Owady najliczniejsze na świecieWiadomości
Biologia, środowisko życia i ekologia oraz ochrona owadów. Owady w świecie człowieka. Życie wybranych grup krajowych owadów ich bogactwo gatunkowe i piękno. Ciekawostka z życia owadów. Gatunki rzadkie zagrożone i chronione.
Porosty wciąż nieznaneWiadomości
Środowisko życia porostów. Porosty biowskaźnikami zanieczyszczenia środowiska. Klasyfikacja najczęściej spotykanych gatunków porostów. Warunki występowania porostów w środowisku naturalnym. Porosty występujące w okolicach Schodna i WPK.

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia innych zajęć o tematyce przyrodniczej zaproponowanych przez grupę. Proponujemy poznanie zwierząt gospodarskich, warunków i sposobu ich chowu; tradycyjnych maszyn i sposobu uprawy roli na Kaszubach oraz typowej zagrody gospodarskiej. Ponadto każda grupa ma w planie: ścieżkę pieszą, ścieżkę rowerową, ognisko z pieczeniem kiełbasy, gawędy o tematyce regionalnej.

Zielona Szkoła zapewnia:

  • bezpłatne warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistów wybranych dziedzin, wybór 3 zajęć wg. uznania szkoły,
  • bezpłatne noclegi dla 30 osób i opiekunów,
  • bezpłatne materiały informacyjne o Parku, (mapa turystyczna, informator o ścieżkach przyrodniczych, faunie i florze WPK).

 

Zielona Szkoła odpłatnie proponuje:

  • wycieczkę autokarową do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, czas trwania wycieczki ok. 4 godziny,
  • rejs statkiem po jeziorach wdzydzkich, czas trwania 1 godzina, od maja do października,
  • całodobowe wyżywienie - śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

Zielona Szkoła w Schodnie finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nadzór merytoryczny nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Na bazie Zielonej Szkoły wytyczono dwie ścieżki przyrodnicze:

  • Piesza – długości około 8 km- prowadzi dookoła jeziora Schodno. Na trasie można obserwować m.in. “Ślady bobrów” (żeremia i zgryzy), różne zespoły leśne (las mieszany, fragment boru mieszanego, drzewostan nasienny), pomnik przyrody (okazały dąb), dawne systemy nawadniające oraz środowiska bagienne.
  • Rowerowa – długości około 28 km- prowadzi od szkoły do roślinnej oczyszczalni ścieków, ujęcia wody pitnej, przez ciekawe zespoły leśne i łąkowe na półwysep, z którego widać dokładnie "Krzyż Jezior Wdzydzkich" i dalej przez tereny leśne do Schodna.

 

Bliższe informacje:

Zielona Szkoła w Schodnie

83-425 Dziemiany

tel. (058) 686-12-68

Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl