Jesteś tutaj > Aktualności KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DZIEMIANACH
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Herb Gminy na szarym tle Opublikowano dn. 06-10-2020

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DZIEMIANACH

ZARZĄDZENIE NR 1052/20 WÓJTA GMINY DZIEMIANY  z dnia 6 października 2020 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam. co następuje: 

 

§1 

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach.

2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dziemiany, na stronie internetowej Gminy Dziemiany, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany. 

§3

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem. 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dziemiany. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Ikona pdfKonkurs na stanowisko Dyrektora, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.19 MB]


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl