Jesteś tutaj > Aktualności Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Opublikowano dn. 24-03-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021) będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

§  osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

§  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

§  urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

§  urzędy wojewódzkie,

§  urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)

 

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

§  obowiązkowo:

§  metodą samospisu internetowego (CAWI)

§  uzupełniająco:

§  metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

§  metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio (CATI/CAPI)

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

§  wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)

§  wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jakie dane będą zbierane w czasie NSP 2021?

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe (patrz: Rozporządzenie UE nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności i mieszkań) oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu (patrz: konsultacje społeczne).

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

1.      Charakterystyka demograficzna osób:

1.      płeć;

2.      wiek;

3.      adres zamieszkania;

4.      stan cywilny;

5.      kraj urodzenia;

6.      kraj posiadanego obywatelstwa.

2.      Aktywność ekonomiczna osób:

1.      bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;

2.      lokalizacja miejsca pracy;

3.      rodzaj działalności zakładu pracy;

4.      zawód wykonywany;

5.      status zatrudnienia;

6.      wymiar czasu pracy;

7.      rodzaj źródła utrzymania osób;

8.      rodzaje pobieranych świadczeń.

3.      Poziom wykształcenia.

4.      Niepełnosprawność:

1.      samoocena niepełnosprawności;

2.      prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

3.      stopień niepełnosprawności;

4.      grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5.      Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

1.      okres zamieszkania w obecnej miejscowości;

2.      miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;

3.      miejsce zamieszkania rok przed spisem;

4.      fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;

5.      rok przyjazdu /powrotu do Polski;

6.      miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);

7.      kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6.      Charakterystyka etniczno-kulturowa:

1.      narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;

2.      język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;

3.      wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

7.      Gospodarstwa domowe i rodziny:

1.      stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;

2.      tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

8.      Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

1.      rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;

2.      stan zamieszkania mieszkania;

3.      własność mieszkania;

4.      liczba osób w mieszkaniu;

5.      powierzchnia użytkowa mieszkania;

6.      liczba izb w mieszkaniu;

7.      wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;

8.      rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;

9.      tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;

10.  rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;

11.  stan zamieszkania budynku;

12.  wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;

13.  powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;

14.  liczba izb w budynku;

15.  własność budynku;

16.  liczba mieszkań w budynku;

17.  rok wybudowania budynku.


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl