Jesteś tutaj > Aktualności Ważne informacje dla PODATNIKÓW!
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Ważne informacje dla PODATNIKÓW! Opublikowano dn. 15-04-2021

Ważne informacje dla PODATNIKÓW!

Szanowni Państwo !
Informujemy, iż od dnia 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem
dodatkowych obciążeń finansowych dla dłużników (koszty egzekucyjne).
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w
trybie egzekucji administracyjnej spowoduje naliczenie przez Urząd Skarbowy opłaty
manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego.
(por. art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: „Organ egzekucyjny
pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego
należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia
egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.”).
Ponadto każda kolejna czynność egzekucyjna spowoduje naliczenie kolejnych kosztów
egzekucyjnych.
Osoba która nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia podatku lub opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną –
może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy
też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik
będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z
prowadzoną egzekucją administracyjną.
Najlepiej zobrazuje to przykład:
jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł - po wysłaniu do Państwa upomnienia
nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania
egzekucyjnego - urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł.
Złożą się na to:
 należność główna w kwocie 150,00 zł,
 koszty upomnienia – 11,60 zł ( od dnia 13 października 2021 r. 16,00 zł),
 opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
 oplata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł,
 zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł,
 inne – wg. specyfikacji.
Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do
Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów
wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata
manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny
pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane,
wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania
obowiązków”.
Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.
Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych
budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy aby rzetelnie podejść
do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, czy to już w formie
upomnienia czy też sms-a czy wiadomości e-mail.
Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych i
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskacie Państwo poprzez:
Podatki:
 kontakt telefoniczny pod numerami: 58 6880002, 58 6880022, 58 6880056 wew. 16
 kontakt elektroniczny wysyłając zapytanie na adres: podatki@dziemiany.pl
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 kontakt telefoniczny pod numerami: 58 6880002, 58 6880022, 58 6880056 wew. 20
 kontakt elektroniczny wysyłając zapytanie na adres: sekretariat@dziemiany.pl.

Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl