Jesteś tutaj > Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY Opublikowano dn. 31-05-2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

 

Ogłaszam rozpoczęcie naboru kandydatur do konkursu Nagród Wójta Gminy Dziemiany za rok szkolny 2020/2021, uczniom za wybitne wyniki w nauce i na olimpiadach wiedzy oraz sportowcom za znaczące sukcesy na szczeblach gminy, powiatu, województwa, kraju bądź we współzawodnictwie międzynarodowym.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, pok. 24. do dnia 22.06.2021 r. (wtorek) do godz. 13:00

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dziemiany, szczególnie tych, którzy na jej terenie zaangażowani są w działalność sportową lub edukacyjną o skorzystanie  z możliwości wskazywania propozycji kandydatów do konkursu poprzez radnych – członków Komisji Kultury Sportu i Promocji.

Ogłoszenie laureatów w przypadku nagrodzonych uczniów odbędzie się w ich szkołach podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, natomiast pozostałych laureatów podczas obchodów Dni Dziemian.

 

Regulamin przyznawania

Nagród Wójta Gminy Dziemiany

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

 

1.        Nagrodę przyznaje się :

a)    uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dziemiany jest organem prowadzącym za wybitne wyniki w nauce bądź na olimpiadach wiedzy,

b)     sportowcom – osobom lub zespołom sportowym, które osiągnęły znaczący sukces sportowy, bez względu na kategorię wiekową i dyscyplinę.

 

2.        Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą :

a)      Wójt Gminy

b)      Dyrektorzy szkół

c)       Komisja Kultury, Sportu i Promocji

d)      Kluby i Stowarzyszenia Sportowe.

3.        Zgłoszenia

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać dane personalne ucznia lub zawodnika (zawodników – w przypadku wniosku o nagrodę zespołową), którzy nie posiadają licencji zawodnika. Przedstawiając krótką charakterystykę osiągnięć wraz z dokumentacją potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych (do pobrania).

Zgłoszenia należy kierować na adres : Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

4.    Kapituła nagrody:

Wójt Gminy powołuje Kapitułę Nagrody, w której skład wchodzą:

a) radny Rady Gminy – przedstawiciel Komisji Kultury, Sportu i Promocji jako przewodniczący,

b) przedstawiciel Urzędu Gminy zajmujący się sprawami oświaty,

c) przedstawiciel Uczniowskich Klubów Sportowych

5. Nagrody:

a) Nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji przyznaje się uczniom za wybitne wyniki w nauce lub na olimpiadach wiedzy w danym roku szkolnym.

b) W dziedzinie sportu nagrody pieniężne mogą być indywidualne lub zespołowe.

Ustala się trzystopniowe nagrody pieniężne:

– nagrody pierwszego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w skali ogólnopolskiej,

– nagrody drugiego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym w skali wojewódzkiej lub powiatowej,

– nagrody trzeciego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym w skali Gminy Dziemiany.

  1. Osobom, którym nie zostały przyznane nagrody pieniężne mogą zostać przyznane wyróżnienia w formie dyplomów, plakietek lub pucharów.
  2. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie
    w danej dziedzinie.
  3. Ilość i wysokość przyznawanych nagród pieniężnych i wyróżnień ograniczona jest wysokością środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Dziemiany na realizację tego zadania w danym roku budżetowym.
  4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Wójt Gminy Dziemiany w oparciu o możliwości budżetu gminy.
  5. Nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba
    w czasie Sesji Rady Gminy lub innych ważnych uroczystości gminnych lub sportowych.
  6. Informacje o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

Leszek Pobłocki

/-/Wójt Gminy Dziemiany

 

Ikona pdfZgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [224.78 KB]

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl