Jesteś tutaj > Aktualności Stypendia pomostowe
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Stypendia pomostowe Opublikowano dn. 16-08-2021

Stypendia pomostowe

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIEMIANY

Logo stypendia

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Aby ubiegać się o stypendium w XX edycji programu (2021/2022) należy:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą z 2021 roku;
  • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Szczegółowe informacje –

 https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/03/Regulamin_seg_II_XX-edycja.pdf

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku spójrz w: NAJCZĘŚCIEJ_ZADAWANE_PYTANIA_2021 – znajdziesz w nich odpowiedź na szczegółowe pytania dotyczące kryteriów i aplikowania.

Liczba miejsc jest ograniczona.

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIEMIANACH, TEL. 58 688-05-84 

Partnerami XX edycji programu są Partnerzy Strategiczni: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski; Partner Główny: Fundacja Wspomagania Wsi; Partnerzy: koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych)


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl