Jesteś tutaj > Aktualności DODATEK OSŁONOWY
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

DODATEK OSŁONOWY Opublikowano dn. 12-01-2022

DODATEK OSŁONOWY

Szanowni Państwo,
dnia 3 stycznia 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1), która stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej mającej na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zapisami ww. Ustawy dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
1) Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
2) Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
3) Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
4)Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania, wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.554 z późn. zm.).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

 Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w OPS i na stronie : 

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Ikona pdf1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [462.96 KB]

Ikona pdf2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIUPODATKIEM DOCHODOWYMOD OSÓB FIZYCZNYCH, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [418.27 KB]

Ikona pdf3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [251.22 KB]

Ikona pdf4. Klauzula Informacyjna dodatki osłonowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.33 KB]

Ikona pdf5. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.36 KB]


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl