Jesteś tutaj > Aktualności Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Opublikowano dn. 06-04-2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Uchwały Nr XXVI/121/12 Rady Gminy Dziemiany  z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany

Wójt Gminy w Dziemianach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 projektów statutów sołectw Gminy Dziemiany

Konsultacje skierowane są do mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Dziemiany

Projekty statutów sołectw Gminy Dziemiany dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dziemianach https://bip.dziemiany.pl)  

– na stronie internetowej Urzędu Gminy w  Dziemianach (www.dziemiany.pl),

– w Urzędzie Gminy w Dziemianach (Biuro Rady Gminy)

– u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 7 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku   w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw,  w odniesieniu do projektu statutu sołectwa, na terenie którego zamieszkują.

Uwagi i opinie można składać: pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dziemianach, na stronie internetowej Gminy Dziemiany oraz dostępnego w formie papierowej pok. Nr 24  (Biuro Obsługi Rady Gminy) Urzędu Gminy w Dziemianach  oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach, w następujący sposób:

 – w siedzibie Urzędu Gminy w Dziemianach, ul.8 Marca 3, 83-425 Dziemiany  w pok. Nr 24 (Biuro Obsługi Rady Gminy)

– pocztą na adres Urzędu Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany (decyduje data wpływu do Urzędu);

– do rąk sołtysa;

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organu Gminy.

 

Do pobrania:

Formularz konsultacji. doc

Formularz konsultacji.pdf

Zarządzenie Nr 1155/22 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dziemiany konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Projekt statutu sołectwa Dziemiany

Projekt statutu sołectwa Kalisz

Projekt statutu sołectwa Piechowice

Projekt statutu sołectwa Raduń

Projekt statutu sołectwa Jastrzębie

Projekt statutu sołectwa Płęsy

Projekt statutu sołectwa Schodno

Projekt statutu solectwa Trzebuń


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl