Jesteś tutaj > Aktualności Nabór kandydatów do tytułu Osobowości Roku 2021
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Nabór kandydatów do tytułu Osobowości Roku 2021 Opublikowano dn. 27-04-2022

Nabór kandydatów do tytułu Osobowości Roku 2021

Nabór kandydatów do tytułu Osobowości Roku 2021

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji

przy Radzie Gminy Dziemiany ogłasza otwarcie projektu

Wybór Osobowości Roku 2021

 

Ogłaszam rozpoczęcie naboru kandydatur do tytułu Osobowości Roku 2021, który jest przyznawany raz na rok kalendarzowy i jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej za  wybitne i trwałe zasługi dla Gminy.

Zgłoszenia do  tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany  należy składać
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany do dnia 31 maja 2022 r.  (wtorek) do godz. 14:00  w Sekretariacie Biura Rady Gminy
(pok. 24) przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany   lub p
rzesłać pocztą na  adres:

Sekretariat Biura Rady Gminy
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

z dopiskiem „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany

Przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia  złożone po  terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na przyznanie Tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany, jak również oferty niezłożone w sposób określony w ogłoszeniu.

Wyboru dokona Komisja KSiP i propozycję przedstawi do akceptacji przez Radę Gminy Dziemiany na  sesji Rady Gminy.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

NAGRODY I TYTUŁU „OSOBOWOŚĆ ROKU” GMINY DZIEMIANY

1.     Wyróżnienie tytułem  „Osobowość Roku ” Gminy Dziemiany przyznawany jest raz na rok kalendarzowy i jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej za  wybitne i trwałe zasługi dla Gminy.

2.     Tytuł „Osobowość Roku”  Gminy Dziemiany  może być nadany danej osobie tylko raz za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za całokształt pracy na rzecz Gminy Dziemiany.

3.     Kandydatami do tytułu mogą być osoby fizyczne, grupy osób, organizacje, stowarzyszenia i instytucje z terenu gminy Dziemiany. Osoba/organizacja do tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany  powinna mieszkać w gminie Dziemiany lub pochodzić z gminy Dziemiany; być z nią związana, utożsamiać się z Gminą; wyróżniać się w sposobie życia, w pracy społecznej dla środowiska i jej mieszkańców. Kandydaci powinni wyróżniać się w szczególności działalnością w roku ubiegłym, wykazać się osiągnięciami na rzecz promocji i rozwoju gminy Dziemiany.

4.     W przypadku zgłoszenia do Tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany grupy osób, organizacji, stowarzyszenia i instytucji z terenu gminy Dziemiany, należy wskazać osobę reprezentującą daną grupę osób, organizacje, stowarzyszenie i instytucje
 z terenu gminy Dziemiany.

5.     Wnioskodawcami o nadanie tytułu mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy Dziemiany.

6.     Pisemny wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

a)      dokładne informacje o kandydacie  powinny zostać poparte uzasadnieniem wyszczególniającym zasługi kandydata z danego roku wyboru.

b)      powinno być czytelnie podpisane, anonimów Kapituła nie rozpatruje,

c)       powinno zostać dołączone potwierdzenie, że kandydat wyraża zgodę na udział
 w konkursie oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

7.     Zgłoszenia do  tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany  należy składać
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany w terminie określonym w ogłoszonym konkursie w Sekretariacie Biura Rady Gminy (pok. 24) przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany w godzinach pracy Urzędu 
lub przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia  złożone po  terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na przyznanie Tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany, jak również oferty niezłożone w sposób określony
 w ogłoszeniu.

8.     Wyboru spośród zgłoszonych kandydatów do Tytułu  „OSOBOWOŚCI ROKU” GMINY DZIEMIANY dokonuje  Kapituła Osobowości Roku, w skład której  wchodzą radni stanowiący Komisję Kultury, Sportu i Promocji w gminie Dziemiany.

9.     Kapituła wybiera wyłącznie jedną kandydaturę.

Tytuł „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany nadaje Rada Gminy Dziemiany w formie uchwały na wniosek kapituły.

10.  Laureatom przysługuje nagroda pieniężna w wysokości PLN 2000zł.

11.  Wręczenie tytułu odbywa się na zorganizowanej uroczystości gminnej.

12.  Fotografie laureatów są umieszczane w Galerii Osobowości Roku w Urzędzie Gminy
w Dziemianach.

 

Przewodniczący Komisji

Kultury Sportu i Promocji

 

/-/ Maria Turzyńska - Stopa

Do pobrania:

1.       Wniosek o nadanie tytułu „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany

 

Dotychczasowi laureaci tytułu Osobowości Roku to:

2004: Łukasz Chyła

2005: Orkiestra Dęta „Przyjaźń”

2006: Autorzy książki „Sophienwalde”

2007: Zofia Kuczkowska

2008: Ks. Kanonik Józef Empel

2009: Koło Gospodyń Wiejskich w Dziemianach

2010: Marcin Lemańczyk

2011: Schola Parafialna „Aniołki Antoniego”

2012: OSP Raduń

2013: Jan Żywicki

2014: Orszak Trzech Króli

2015: Koło Wędkarskie nr 107 w Dziemianach

2016: Organizatorzy Dziemiańskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

2017: Bohaterom akcji ratowniczej Nawałnica 2017 - Jednostce OSP Trzebuń reprezentowanej przez Mieczysława Jenta oraz Zenonowi Główczewskiemu reprezentującemu strażaków oraz wolontariuszy.

2019: Joannie Stachowicz wraz ze Stowarzyszeniem „Błękitni” Nordic Walking

2020:  Pani Malwinie Laska - Eichmann

 

 

Ikona pdfWniosek o nadanie tytułu Osobowość Roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [471.28 KB]

 

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl