Jesteś tutaj > Aktualności Wnioski o wypłatę dodatku węglowego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego Opublikowano dn. 17-08-2022

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Od dzisiaj (17 sierpnia 2022 r.) można składać wnioski

o dodatek węglowy.

 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokona weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to niezbędne, aby ubiegać się o dodatek węglowy.

Kto otrzyma 3000 zł na węgiel?

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numeru telefonu oraz adresu e-mail - dane nieobowiązkowe,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.

W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane. We wniosku trzeba  również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.

 

W drugiej części wniosku znajdują się oświadczenia.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ikona pdfRozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [937.73 KB]

Ikona pdfDodatek węglowy klauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [799.21 KB]


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl