Jesteś tutaj > Aktualności Bonifikaty i odszkodowania za brak energii
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Bonifikaty i odszkodowania za brak energii Opublikowano dn. 21-02-2023

Bonifikaty i odszkodowania za brak energii

W związku z przerwami prądu, które ostatnio wystąpiły na terenie naszej gminy przypominamy Mieszkańcom, iż

zgodnie z § 43 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, Odbiorcy indywidualnemu w gospodarstwach domowych na jego wniosek przysługuje bonifikata za przerwy w dostawie energii. Dla pozostałych Odbiorców – podłączonych do sieci o napięciu wyższym niż 1kV – bonifikata udzielana będzie bez konieczności składania wniosku.

Rozdział 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla gospodarstw domowych, precyzuje, iż dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

  • przerwy planowanej -16 godzin
  • przerwy nieplanowanej – 24 godzin

b) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:

  • przerw planowanych – 35 godzin
  • przerw nieplanowanych – 48 godzin.

Z przepisów wynika, iż za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa, ustala się na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub odrębnych przepisach.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde przekroczenie dopuszczalnych parametrów dostaw energii następuje z winy przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach czynnikiem odpowiedzialnym za nieprawidłowe parametry jakościowe (w tym przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw) energii elektrycznej jest stan instalacji w budynku odbiorcy.

Wniosek Odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/druki-reklamacyjne 

 

Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl