Jesteś tutaj > Aktualności UWAGA – PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ – ALE NIE BEZPAŃSKIE
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

UWAGA – PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ – ALE NIE BEZPAŃSKIE Opublikowano dn. 25-05-2023

UWAGA – PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ – ALE NIE BEZPAŃSKIE

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Nasza gmina aspiruje do bycia gminą turystyczną. Przez jej teren wytyczono szereg ścieżek dydaktycznych, turystycznych i rowerowych, z których każdego roku korzysta wielu gości odwiedzających nasze tereny. W przeważającej części prowadzą one przez najpiękniejsze tereny gminy, wśród lasów i jezior. I tam „witani” są przez psy pozostające bez dozoru, których właściciele mieszkają w pobliżu szlaków i ścieżek. Niestety takie zdarzenia powodują, że powrotu na nasze ścieżki nie będzie.

Każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada na niego ustawa o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm.). Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.” 

Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może nie tylko skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.  W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo. W zależności od rozmiarów obrażeń – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 166 Kodeksu Karnego.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami.

Pamiętajmy również, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią zwierzęta domowe, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że nie wywiązywanie się z obowiązków i brak wyobraźni, może być przyczyną wielu przykrych sytuacji.

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl