Jesteś tutaj > Aktualności MISTRZOSTWA KASZUB- HOBBY HORSE Dziemiany 2023
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

MISTRZOSTWA KASZUB- HOBBY HORSE
Dziemiany 2023
Opublikowano dn. 13-06-2023

MISTRZOSTWA KASZUB- HOBBY HORSE Dziemiany 2023

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZEŃ

I MISTRZOSTW KASZUB HOBBY HORSE DZIEMIANY 2023

Hobby horsing  to w ostatnim czasie niezwykle popularna forma spędzania czasu, a nawet dyscyplina sportowa, która swoje korzenie ma w mroźnej Finlandii. To właśnie tam prawie dekadę temu rozwinął się system aktywności sportowej nawiązujący do jeździectwa olimpijskiego, a dziś dostępny dla każdego pasjonata. Dzisiaj Hobby Horse ewoluuje i wciąż się rozwija, zyskując popularność na całym świecie.

Kukiełka hobby horse w sposób bezpośredni nawiązuje do dawnych zabawek dziecięcych – wykonywanych ręcznie drewnianych koników na kiju, którymi niegdyś bawiło się niemal każde wiejskie dziecko. Fakt ten sprawił, że niegdyś na terenie g. Dziemiany odbywały się największe targi końskie na Pomorzu, a w późniejszym czasie głowa konia na pamiątkę tych wydarzeń została umieszczona w herbie Gminy Dziemiany. Ośrodek Kultury w Dziemianach podtrzymuje tradycje związane z końmi i postanowił zorganizować I MISTRZOSTWA KASZUB HOBBY HORSE - DZIEMIANY 2023. Mistrzostwa odbędą się w Ośrodku Jeździeckim „Pegaz” Dziemiany w dniu 02.07.2023 r.  godz. 15.00 . Zawodnicy startują na własnych hobby horse a zgłoszenia przyjmowane są  do 30 czerwca 2023 r.  Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go drogą mailową na adres ok@dziemiany.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym regulaminie Mistrzostw.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W I MISTRZOSTWACH KASZUB HOBBY HORSE DZIEMIANY 2023

MISTRZOSTWA KASZUB- HOBBY HORSE

Dziemiany 2023

REGULAMIN

§1

Organizatorem I MISTRZOSTW KASZUB HOBBY HORSE DZIEMIANY 2023 jest Ośrodek Kultury w Dziemianach i Ośrodek Jeździecki „Pegaz” w Dziemianach

§2

Miejsce i czas zawodów:02.07.2023 r., od godz.15.00  

na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Pegaz” w Dziemianach.

§3

Cele I MISTRZOSTW KASZUB  HOBBY HORSE- DZIEMIANY 2023

• Promocja aktywnych form spędzania czasu

• Propagowanie zasad rywalizacji „fair play”

• Popularyzacja hobby horsingu jako aktywnej formy spędzania czasu

• Nawiązanie do tradycji - popularyzacja dawnych zabawek dziecięcych – głowa konia na kiju

§4

Konkurencje I MISTRZOSTWA KASZUB HOBBY HORSE- DZIEMIANY 2023 obejmują następujące konkurencje:

1)      Zawody skokowe  – zasady konkurencji, klasy skokowe i kategorie wiekowe. W konkursie klas skokowych mierzony jest czas przejazdu w ustalonym parkurze oraz liczba strąconych przeszkód. O wygranej decyduje czas przejazdu oraz liczba punktów karnych. Za każdą strąconą przeszkodę zawodnik otrzymuje 5 punktów karnych, które odpowiadają 5 sekundom karnym. Sekundy karne zostają doliczone do osiągniętego przez zawodnika czasu. Np. Zawodnik 1- osiągnięty czas – 38 sekund i 5 pkt. karnych (w rezultacie 43 sekundy), Zawodnik 2 - osiągnięty czas – 42 sekundy i 0 pkt. karnych. W takiej sytuacji wygrywa Zawodnik nr 2. Klasy skokowe                                                     A Kategoria Mini LL – wysokość przeszkody 40 – 50 cm - kategoria wiekowa 6 – 8 lat                               B Kategoria LL – wysokość przeszkody 50 – 60 cm - kategoria wiekowa 9 – 10 lat  C Kategoria P – wysokość przeszkody 70 cm - kategoria wiekowa 11 – 12 lat  2).Podczas konkurencji uczestnicy jeżdżą na własnych kukiełkach odzwierciedlających głowę konia.

§5

Rejestracja uczestników i organizacja 

I MISTRZOSTW KASZUB  - HOBBY HORSE DZIEMIANY 2023

1.Rejestracja uczestników na I MISTRZOSTWA KASZUB  HOBBY HORSE DZIEMIANY 2023 będzie się odbywać do 30.06.2023 r.

2. Do konkurencji mogą przystąpić wyłącznie osoby zgłoszone za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.dziemiany.pl, który należy przesłać na adres : ok@dziemiany.pl.  Zgłoszenia w imieniu uczestnika musi dokonać rodzic lub inny opiekun prawny.

3. Liczba miejsc dla uczestników MISTRZOSTW KASZUB 2023 HOBBY HORSE – Dziemiany 2023 jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkurencji decyduje kolejność zgłoszeń.

4. W dniu I MISTRZOSTW KASZUB HOBBY HORSE, tj. 02.07.2023 r. do godz.14.45 zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do potwierdzenia swej obecności w miejscu zawodów .

6. Uczestnictwo w I Mistrzostwach jest bezpłatne.

7. Pełną odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie prawni. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

§6

Wyłonienie zwycięzców I MISTRZOSTW KASZUB HOBBY HORSE -Dziemiany 2023

1. Skład Jury sędziowskiego zostanie ustalony przez Organizatora.

2. W każdej z konkurencji zawodów skokowych  wyłonieni zostaną Laureaci I, II i III miejsca. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych każdej z konkurencji otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

1) I miejsce

2) II miejsce

3) III miejsce.

3. Laureat Konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody osobiście lub przez osobę upoważnioną.

4. Decyzje Jury sędziowskiego są ostateczne i nieodwołalne.

§7

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników konkursu I MISTRZOSTW KASZUB 2023  HOBBY HORSE- Dziemiany 2023 (dalej Mistrzostwa) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Ośrodek Kultury w Dziemianach, ul.8 –go marca 14, 83-425 Dziemiany, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury.

3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt biuro.odo@gmail.com

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zawartych w Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu.

 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie. 

7. Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.

8. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dane uzyskane na podstawie zgody osoby będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do czasu przechowywania dokumentacji konkursowej. Cofnięcie zgody nie ma znaczenia na czynności wykonane na danych do czasu jej cofnięcia.


9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu.


10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić zgromadzone dane.


 11. Dane uczestników konkursu mogą być upublicznione w celach promocyjnych i historycznych na stronie internetowej administratora, zaufanych partnerów, współorganizatorów, sponsorów.


12. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na materiałach dokumentujących imprezę. Niemniej jednak każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem usunięcia danego zdjęcia, bądź zanonimizowania w taki sposób, aby nie mogła zostać zidentyfikowana.

§8

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu konkursu.

2. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.dziemiany.pl

Klauzula informacyjna

1. Dane osobowe uczestników MISTRZOSTW KASZUB HOBBY HORSE DZIEMIANY 2023    (dalej MISTRZOSTWA) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 2 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji i obsługi konkursu jest Ośrodek Kultury w Dziemianach, ul. 8 go marca 14,83-425 Dziemianach, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury.

3. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. E-mail biuro.odo@gmail.com, 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zawartych w Regulaminie konkursu oraz wykonania przez Administratora prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów: marketingowych, promocyjnych, reklamowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursu.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie,

7. Dane osobowe Administrator może przekazywać podmiotom i partnerom, z którymi zawarł umowę na usługi marketingowe, reklamowe, techniczne np.: rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, z kancelariami prawniczymi, dostawcami usług pocztowych i kurierskich oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną,

8. Dane osobowe Administrator przetwarza przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dane uzyskane na podstawie zgody osoby będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, maksymalnie do czasu przechowywania dokumentacji konkursowej. Cofnięcie zgody nie ma znaczenia na czynności wykonane na danych do czasu jej cofnięcia.

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz ich przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane i nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić zgromadzone dane.

11. Organizator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych i stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych związanych z Konkursem.

Formularz uczestnictwa.pdf


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl