Jesteś tutaj > Aktualności Uwaga tegoroczni maturzyści
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Uwaga tegoroczni maturzyści Opublikowano dn. 11-07-2023

Uwaga tegoroczni maturzyści

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIEMIANY

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Aby ubiegać się o stypendium w XXII edycji programu (2023/2024) należy:

1.     Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

c) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł brutto Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

d) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

e) zostaną przyjętę na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

f) posiadają rekomedację organizacji lokalnej uczestniczącej w XXII edycji PSP.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Szczegółowe informacje – https://www.stypendia-pomostowe.pl/aplikuj-o-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow-rekrutacja-ruszyla/#post-18720

Liczba miejsc jest ograniczona.

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SIĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIEMIANACH, TEL. 58 688-05-84 

Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; Partnerami Głównymi są Fundacja BNP Paribas i Fundacja Intercars oraz 70 lokalnych organizacji pozarządowych; Program realizowany jest przy wspołpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Centrum im. Profesora Bronisława Geremka. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl