Jesteś tutaj > Aktualności Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach Opublikowano dn. 28-07-2023

Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach

Gmina Dziemiany jest beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej  

Nazwa operacji:     Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach

Cel operacji:            Zrównoważone wykorzystanie atutów środowiska i antropopresji poprzez utworzenie nowego terenu zielonego w przestrzeni publicznej zlokalizowanej na terenach cennych przyrodniczo (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie i Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu).

Planowane efekty operacji (wskaźniki): 

- Liczba nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury zarządzania antropopresją – 1 obiekt

- Liczba  osób korzystających z nowej i/lub zmodernizowanej infrastruktury zarządzania antropopresją lub regulacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo– 3001 osób

Planowana wartość dofinansowania została ustalona do kwoty 120 237,00  zł


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl