Jesteś tutaj > Aktualności Nabór kandydatów do tytułu Osobowości roku 2023
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Nabór kandydatów do tytułu Osobowości roku 2023 Opublikowano dn. 22-05-2024

Nabór kandydatów do tytułu Osobowości roku 2023

Nabór kandydatów do tytułu Osobowości
Roku 2023
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji
przy Radzie Gminy Dziemiany ogłasza otwarcie projektu
Wybór Osobowości Roku 2023
Ogłaszam rozpoczęcie naboru kandydatur do tytułu Osobowości Roku 2023, który jest
przyznawany raz na rok kalendarzowy i jest wyrazem najwyższego uznania społeczności
lokalnej za wybitne i trwałe zasługi dla Gminy.
Zgłoszenia do tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany należy składać
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany do
dnia 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 w Sekretariacie Biura Rady Gminy
(pok. 24) przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Biura Rady Gminy
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
z dopiskiem „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany
Przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Nie będą
rozpatrywane zgłoszenia złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na
przyznanie Tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany, jak również oferty niezłożone w
sposób określony w ogłoszeniu.
Wyboru dokona Komisja KSiP i propozycję przedstawi do akceptacji przez Radę Gminy
Dziemiany na sesji Rady Gminy.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRODY I TYTUŁU „OSOBOWOŚĆ ROKU” GMINY DZIEMIANY
1. Wyróżnienie tytułem „Osobowość Roku ” Gminy Dziemiany przyznawany jest raz na
rok kalendarzowy i jest wyrazem najwyższego uznania społeczności lokalnej za
wybitne i trwałe zasługi dla Gminy.
2. Tytuł „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany może być nadany danej osobie tylko raz
za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za całokształt pracy na rzecz Gminy
Dziemiany.
3. Kandydatami do tytułu mogą być osoby fizyczne, grupy osób, organizacje,
stowarzyszenia i instytucje z terenu gminy Dziemiany. Osoba/organizacja do tytułu
„Osobowości Roku” Gminy Dziemiany powinna mieszkać w gminie Dziemiany lub
pochodzić z gminy Dziemiany; być z nią związana, utożsamiać się z Gminą; wyróżniać
się w sposobie życia, w pracy społecznej dla środowiska i jej mieszkańców. Kandydaci
powinni wyróżniać się w szczególności działalnością w roku ubiegłym, wykazać się
osiągnięciami na rzecz promocji i rozwoju gminy Dziemiany.
4. W przypadku zgłoszenia do Tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany grupy osób,
organizacji, stowarzyszenia i instytucji z terenu gminy Dziemiany, należy wskazać
osobę reprezentującą daną grupę osób, organizacje, stowarzyszenie i instytucje
z terenu gminy Dziemiany.
5. Wnioskodawcami o nadanie tytułu mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy
Dziemiany.
6. Pisemny wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:
a) dokładne informacje o kandydacie powinny zostać poparte uzasadnieniem
wyszczególniającym zasługi kandydata z danego roku wyboru.
b) powinno być czytelnie podpisane, anonimów Kapituła nie rozpatruje,
c) powinno zostać dołączone potwierdzenie, że kandydat wyraża zgodę na udział
w konkursie oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
7. Zgłoszenia do tytułu „Osobowości Roku” Gminy Dziemiany należy składać
w zamkniętych kopertach, opatrzonych adnotacją: „Osobowość Roku” Gminy
Dziemiany w terminie określonym w ogłoszonym konkursie w Sekretariacie Biura
Rady Gminy (pok. 24) przy ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany w godzinach pracy Urzędu
lub przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data
wpływu zgłoszenia do urzędu. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po
terminie określonym w ogłoszeniu konkursu na przyznanie Tytułu „Osobowości
Roku” Gminy Dziemiany, jak również oferty niezłożone w sposób określony
w ogłoszeniu.
8. Wyboru spośród zgłoszonych kandydatów do Tytułu „OSOBOWOŚCI ROKU” GMINY
DZIEMIANY dokonuje Kapituła Osobowości Roku, w skład której wchodzą radni
stanowiący Komisję Kultury, Sportu i Promocji w gminie Dziemiany.
9. Kapituła wybiera wyłącznie jedną kandydaturę.
Tytuł „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany nadaje Rada Gminy Dziemiany w formie
uchwały na wniosek kapituły.
10. Laureatom przysługuje nagroda pieniężna w wysokości PLN 2000zł.
11. Wręczenie tytułu odbywa się na zorganizowanej uroczystości gminnej.
12. Fotografie laureatów są umieszczane w Galerii Osobowości Roku w Urzędzie Gminy w Dziemianach.

Przewodniczący Komisji
Kultury Sportu i Promocji
/-/ Maria Turzyńska - Stopa


Dotychczasowi laureaci tytułu Osobowości Roku to:
2004: Łukasz Chyła
2005: Orkiestra Dęta „Przyjaźń”
2006: Autorzy książki „Sophienwalde”
2007: Zofia Kuczkowska
2008: Ks. Kanonik Józef Empel
2009: Koło Gospodyń Wiejskich w Dziemianach
2010: Marcin Lemańczyk
2011: Schola Parafialna „Aniołki Antoniego”
2012: OSP Raduń
2013: Jan Żywicki
2014: Orszak Trzech Króli
2015: Koło Wędkarskie nr 107 w Dziemianach
2016: Organizatorzy Dziemiańskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
2017: Bohaterom akcji ratowniczej Nawałnica 2017 - Jednostce OSP Trzebuń
reprezentowanej przez Mieczysława Jenta oraz Zenonowi Główczewskiemu
reprezentującemu strażaków oraz wolontariuszy.
2019: Joannie Stachowicz wraz ze Stowarzyszeniem „Błękitni” Nordic Walking
2020: Pani Malwinie Laska – Eichmann
2021: Pan Leon Sprawka

Do pobrania:
1. Wniosek o nadanie tytułu „Osobowość Roku” Gminy Dziemiany

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl