Jesteś tutaj > Aktualności BON ENERGETYCZNY 2024 
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

BON ENERGETYCZNY 2024  Opublikowano dn. 05-07-2024

BON ENERGETYCZNY 2024 

BON ENERGETYCZNY 2024 

BON ENERGETYCZNY 2024 

Bon energetyczny jest przewidziany w uchwalonej z 23 maja 2024 r. ustawie o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859). 

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które będzie wypłacane jednorazowo gospodarstwu domowemu w 2024 r. Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, przewidziane jest wsparcie finansowe zwiększone o 100%.

Bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły: 

·       2500 zł. na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, 

·       1700 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Przy przekroczeniu tego limitu będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę czyli bon energetyczny będzie wypłacony w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. W przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego będzie niższa niż 20 zł., świadczenie to nie będzie przysługiwało.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego, a nie np. 2023 r. z którego dochody będą brane pod uwagę. Jedna osoba, przy występowaniu o bon, może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. A gdy z jednego gospodarstwa domowego o bon wystąpi kilka osób, dostanie je osoba, która jako pierwsza złożyła dokumenty. 

 

Kwota bonu energetycznego będzie przysługiwała:

300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
400 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
Przy ogrzewaniu energią elektryczną bon energetyczny będzie przysługiwał:

600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
800 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
1000 zł   - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
1200 zł   - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Uwaga! Wyższe świadczenie dla gospodarstwa, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną, będzie przysługiwać jeśli było to wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 1 kwietnia 2024 r. Po tym dniu tylko w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego powinien być złożony w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.  odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski można składać:

·        tradycyjnie (papierowo)  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

·       za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl