Jesteś tutaj > Aktualności Projekty realizowane ze środków UE i Inwestycje BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z ICH WYPOSAŻENIEM NA TERNIE GMIN MIASTKO, DZIEMIANY, LIPNICA I TUCHOMIE
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub

Projekty realizowane ze środków UE i Inwestycje

Logotypy Unijne Opublikowano dn. 01-03-2020

BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WRAZ Z ICH WYPOSAŻENIEM NA TERNIE GMIN MIASTKO, DZIEMIANY, LIPNICA I TUCHOMIE

Gmina Dziemiany w zeszłym roku zakończyła realizację projektu pn: „Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na ternie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie”.

Logotypy unijne

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 realizowany był w partnerstwie gmin: gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie.

W Gminie Dziemiany do tej pory nie funkcjonował żaden PSZOK, dlatego konieczna była jego budowa od podstaw. Na lokalizację obiektu wybrana została działka nr 266/4 w Dziemianach  przy ul. Słonecznej. Teren PSZOKu o pow. ok. 300 m2 został ogrodzony i utwardzony kostka brukową obiekt zajmuje powierzchnię. Na terenie obiektu powstała również wiata i zakupiono kontenery do zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, opon samochodowych, elektronicznych, zielonych, akumulatorów, baterii, przeterminowanych leków i inne. Obiekt wyposażono w niezbędne media, przyłącze wodociągowe oraz energetyczne. Dla uruchomienia PSZOKu konieczne było również wybudowanie placu manewrowego dla pojazdów dowożących i odbierających odpady oraz drogi wewnętrznej z ulicy Słonecznej.

Inwestycja o wartości 700.943,13 zł  otrzymała wsparcie dotacyjne w wysokości ok. 500 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.02 Gospodarka odpadami (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22.0007/16-00 z dnia 01.03.2017 r.)


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl