Jesteś tutaj > Dla mieszkańca Projekty z WFOŚiGW Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP w Dziemianach
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Projekty z WFOŚiGW

Logo WFOŚiGW w Gdańsku Opublikowano dn. 16-12-2020

Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP w Dziemianach

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziemianach zakończyła realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP w Dziemianach”.

W wyniku podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  umowy nr WFOŚiGW/D/297A/5460/2020/FLOREK z dnia 24 listopada 2020 r., Ochotnicza Straż Pożarna w Dziemianach uzyskała dotację na zakup ubrań specjalnych i butów specjalnych strażackich skórzanych . Zadanie jest dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych."

Szczegółowy zakres prac obejmował:

 • Zakup ubrań specjalnych i butów specjalnych strażackich skórzanych

Efektem realizacji powyższego zadania jest doposażenie jednostki OSP w Dziemianach w sprzęt umożliwiający udział w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych, w tym z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz działań przeciwpowodziowych. Umożliwia to znacznie szybsze skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych z zakresu szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ratownictwa, powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych przez jednostkę OSP
w Dziemianach zdecydowanie ogranicza ewentualne skutki takich zdarzeń, powodujące zagrożenie środowiska. Realizacja przedsięwzięcia umożliwia ochronę zdrowia i życia mieszkańców gminy Dziemiany, powiatu kościerskiego a w razie potrzeby także województwa pomorskiego oraz środowiska naturalnego poprzez:

 1. Usprawnienie organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
 2. Zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania powstałych podczas pożarów.
 3. Zmniejszenie emisji do atmosfery toksycznych substancji przemysłowych powstałych podczas katastrof, awarii, wypadków i innych zdarzeń.
 4. Zmniejszenie skażenia środowiska przyrodniczego substancjami toksycznymi oraz strat w ekosystemach położonych przy drogach i szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren województwa pomorskiego, powstałych w wyniku wypadków w komunikacji drogowej i kolejowej.
 5. Ochronę przed zniszczeniem przez pożary terenów leśnych, torfowisk, rezerwatów przyrody, Parków Krajobrazowych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności Parków Narodowych na terenie województwa pomorskiego.
 6. Ochronę wód śródlądowych przed skażeniami substancjami toksycznymi.
 7. Ochronę instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska.
 8. Ochronę wybrzeża morskiego przed zanieczyszczeniami.
 9. Ograniczenie skażeń substancjami ropopochodnymi oraz innymi substancjami toksycznymi, gruntów, cieków wodnych i wód gruntowych.
 10. Zabezpieczenie terenów przed powodzią i podtopieniami oraz usuwanie skutków takich zdarzeń, a także ochrona ujęć wód podziemnych.

Całkowity koszt kwalifikowany przeprowadzonych prac wyniósł 17 248,00 zł. Łączna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dofinansowanie  zadania  pn.: „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP w Dziemianach” wyniosło 16 380,00 zł w tym ze środków własnych OSP Dziemiany 868,00 zł.)

Odnośnik do strony

 https://wfos.gdansk.pl/

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl