Jesteś tutaj > Urząd Gminy Ogłoszenia UG OGŁOSZENIE O PRACY URZĘDU GMINY - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Ogłoszenia UG

Herb Gminy na szarym tle Opublikowano dn. 11-09-2020

OGŁOSZENIE O PRACY URZĘDU GMINY - OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

Wójt Gminy Dziemiany uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli ogłasza, iż od dnia 14 września 2020 r. Urząd Gminy w Dziemianach wykonuje zadania o charakterze publicznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia
  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej
  na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydawanej na podstawie ustawy
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli polega na kontakcie telefonicznym, drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem korespondencji pocztowej oraz umieszczaniu wniosków, podań i innej korespondencji z Urzędem Gminy w urnie znajdującej   przy wejściu do urzędu gminy.

W sprawach pilnych, i niecierpiących zwłoki bezpośrednia obsługa interesantów może odbywać się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W uzgodnionym terminie pracownik merytoryczny podejdzie do drzwi wejściowych urzędu i załatwi sprawę z petentem.

Za utrudnienia przepraszamy, jednak konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli jest sprawą priorytetową w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Wójt Gminy
Dziemiany
Leszek Pobłocki

Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl