Jesteś tutaj > Gmina Ewidencja kąpielisk
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Ewidencja kąpielisk

Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Dziemiany

 

Nazwa gminy:  Gmina Dziemiany

Kod gminy: 220602

Powiat:  kościerski

Województwo: pomorskie

 

Lp.  Informacje dotyczące kąpielisk Kąpieliska
Wykaz
1 2 3 4
1 Kod kąpieliska 2206PKAP001 2206PKAP0014
2 Nazwa kąpieliska Kąpielisko Jezioro Rzuno w Dziemianach Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im J. Piłsudskiego S.A. w Czarlinie
3 Adres lub lokalizacja kąpieliska ulica Sobótki w Dziemianach Jezioro Rzuno, działka gruntowa nr 60 obręb Dziemiany, działka wodna nr 229/2 obręb Dziemiany Ośrodek  Wypoczynkowego Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im J. Piłsudskiego S.A. w Czarlinie  Jezioro Radolne  działka wodna nr 103 obręb Płesy, działka gruntowa nr 524 obręb Czarlina
4 Rok 2020 2020
5 Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5) XXII/105/20 z dnia 20.05.2020r XXII/105/20 z dnia 20.05.2020r
6 Sezon kąpielowy: Od 22.06.2020 do 31.08.2020 Od 01.07.2020 do 31.08.2020 Od 22.06.2020 do 31.08.2020
Uchwała XXII/106/20  z dnia 20 maja 2020 r.
7 Dużą liczbę kąpiących się określono na ………… osób 150 50
8 Organizator:  
  Nazwa albo imię i nazwisko Ośrodek Kultury w Dziemianach Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.
  Adres Ul. 8 Marca 1483-425 Dziemiany Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

 

Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Dziemiany

KARTA KĄPIELISKA

Kąpielisko Jezioro Rzuno w Dziemianach

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko: Jezioro Rzuno
 • Kod kąpieliska: 2206PKAP001

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko:

PLRW200025294379    Woda do wypływu z jez. Wdzydze

 • Długość linii brzegowej: 58 m

Współrzędne kąpieliska:

E  17° 46’ 06,19”       N  54° 00’ 38,29”

 E 17° 46’ 09,33”       N  54° 00’ 38,18”

 • Przewidziana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli: 150 osób
 • Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska: 01 lipca 2020 – 31 sierpnia 2020
 • Organizator: Ośrodek Kultury w Dziemianach, ul. 8 Marca 14, 83-425 Dziemiany
 • Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie Wodna 15, 83-400 Kościerzyna  tel./fax: 58 6863364
 • Infrastruktura w obszarze kąpieliska:
  • toalety: kabiny TOI TOI
  • Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli: kąpielisko strzeżone  z wyznaczonymi strefami kapania się, piaszczysta linia brzegowa, pomost pływający, tablica informacyjna z regulaminem, zjeżdżalnia,  wypożyczalnia sprzętu pływającego, boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej plażowej,
 • Wpływ infrastruktury na jakość wody:
 • Gospodarka odpadami przy kąpielisku:
  • płynnymi: umowa z firmą TOI TOI,
  • stałymi: Zbiórka w pojemniki na odpady, odbiór przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym przez Gminę Dziemiany.
 • Pozwolenie wodnoprawne: Decyzja Starosty Kościerskiego OŚ..6341.26.4.2017, OŚ.6341.27.4.2017 z dnia 25 maja 2017 r.  zgłoszenie  11.2019 zaświadczenie 29.01.2020 Wody Polskie
 • Profil wody w kąpielisku: sporządzono – grudzień 2019 r.
 • Aktualizacja informacji podstawowych: ———
Jakość wody w kąpielisku 
Lp. Informacje o jakości wody Rok
2017 2018 2019 2020
1 Ocena jakości wody przed sezonem 10.08.2017 03.08.2018 22.08.2019  
2 Ocena sezonowa Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny 10.08.2017 03.08.2018 22.08.2019  
Liczba próbek mikrobiologicznych Pobranych/ zakwestionowanych 2 2 2  
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologioczne ogółem/ krótkotrwałe Brak zanieczyszczeń Brak zanieczyszczeń Brak zanieczyszczeń  
Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolicznej w szczególności pozostałości  podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy, oraz innych odpadów, liczba przypadków  i czas trwania Brak Brak brak  
    Wystąpienie sytuacji wyjątkowej Brak Brak Brak  
3 Zalecenia organów inspekcji sanitarnej Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas, trwania, przyczyna) Nie wystąpił Nie wystąpił Nie wystąpił  
Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas, trwania, przyczyna) Nie wystąpił Nie wystąpił Nie wystąpił  
Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna) Nie wystąpił Nie wystąpił Nie wystąpił  
Inne istotne zalecenia i uwagi Brak uwag i zaleceń Brak uwag i zaleceń Brak uwag i zaleceń  
4 Klasyfikacja Zestaw  danych o jakości wody w kąpielisku(liczba uwzględnionych próbek) 2 2 2  
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami

 

 

KARTA KĄPIELISKA

Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego Gdańskiej Stoczni „Remontowa”

im J. Piłsudskiego S.A. w Czarlinie

 • INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko: Jezioro Radolne
 • Kod kąpieliska: 2206PKAP0014
Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko:
PLLW20500    Wdzydze Północne (Radolne, Gołuń, Jelenie)
 • Długość linii brzegowej: 35 m
Współrzędne kąpieliska:
E  17° 54’ 36,09”    N  54° 01’ 2,56”
E 17° 54’ 37,84”    N  54° 01’ 1,39”
 • Wpływ infrastruktury na jakość wody:
 • Infrastruktura w obszarze kąpieliska:
  • toalety: przy kąpielisku zlokalizowane są sanitariaty
  • Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli : kąpielisko strzeżone  z wyznaczonymi strefami kapania się, piaszczysta linia brzegowa, pomost pływający, tablica informacyjna z regulaminem, zjeżdżalnia,  wypożyczalnia sprzętu pływającego, boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej plażowej,
 • Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie Wodna 15, 83-400 Kościerzyna  tel./fax: 58 6863364
 • Organizator: Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., Na Ostrowiu 1 80-958 Gdańsk
 • Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska: 22 czerwca 2020 – 31 sierpnia 2020
 • Przewidziana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli: 50 osób
 • Gospodarka odpadami przy kąpielisku:
  1. płynnymi: oczyszczalnia ścieków
  2. stałymi: Zbiórka w pojemniki na odpady, odbiór przez Związek Gmin Wierzyca.
 • Pozwolenie wodnoprawne: Zgłoszenie wodnoprawne z dnia 31 grudnia 2018 roku do Wód Polskich na trzy lata
 • Profil wody w kąpielisku: sporządzono – 30 listopada 2018 r.
 • Aktualizacja informacji podstawowych: ———
Lp. Informacje o jakości wody Rok
2017 2018 2019 2020
1 Ocena jakości wody przed sezonem 07.08.2017 14.09.2018 21.06.2019  
2 Ocena sezonowa Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny 07.08.2017 14.09.2018 21.06.2019  
Liczba próbek mikrobiologicznychPobranych/ zakwestionowanych 2 2 2  
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologioczne ogółem/ krótkotrwałe Brak zanieczyszczeń Brak zanieczyszczeń Brak zanieczyszczeń  
Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolicznej w szczególności pozostałości  podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy, oraz innych odpadów, liczba przypadków  i czas trwania Brak Brak Brak  
    Wystąpienie sytuacji wyjątkowej Brak Brak Brak  
3 Zalecenia organówinspekcji sanitarnej Tymczasowy zakaz kąpieli(data, czas, trwania, przyczyna) Nie wystąpił Nie wystąpił Nie wystąpił  
Zakaz kąpieli w danym sezonie(data, czas, trwania, przyczyna) Nie wystąpił Nie wystąpił Nie wystąpił  
Stały zakaz kąpieli(data, przyczyna) Nie wystąpił Nie wystąpił Nie wystąpił  
Inne istotne zalecenia i uwagi Brak uwag i zaleceń Brak uwag i zaleceń Brak uwag i zaleceń  
4 Klasyfikacja Zestaw  danych o jakości wody w kąpielisku(liczba uwzględnionych próbek) 2 2 2  
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami  

 

 

Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl