Jesteś tutaj > Gmina Gospodarka odpadami Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Gospodarka odpadami

Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Opublikowano dn. 21-04-2021

Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wyciąg z uchwały Rady Gminy Dziemiany  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 i zagospodarowania tych odpadów

Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 9. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).

§ 10. Lokalizacja PSZOK oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy.

§ 11. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

 § 12. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony,  odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.

§ 13.  PSZOK przyjmuje w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdej ilości odpady, o których mowa w § 12 z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 250 kg/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych;

2) opon– których liczba wynosi do 4 sztuk/gospodarstwo domowe/rok;

3) odpadów wielkogabarytowych - których ilość nie może przekroczyć 150 kg/gospodarstwo domowe/rok, przy czym w przypadku mebli drewnianych oraz wykonanych z materiałów drewnopochodnych wymaga się dostarczenia w postaci wstępnie rozmontowanej.

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl