Jesteś tutaj > Gmina Gospodarka odpadami Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Gospodarka odpadami

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Opublikowano dn. 18-05-2021

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Wójt Gminy Dziemiany przypomina o obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.


Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3 pok. nr 20.

 

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Jednocześnie przypominam, że oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją był obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.  

 

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.  Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności, zaprzestania działalności lub zmiany danych.


Wymagane dokumenty:

1.         Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

2.        Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków;

3.         Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

4.         Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:

·         głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,

·         chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego;

5.         Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji) wraz z kopią: deklaracji zgodności produktu z odpowiednimi normami, certyfikatów, atestów bądź ekspertyz;

6.         Dowód opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (nie dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków służącej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego).

Ikona pdfOświadczenie o gruncie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.09 KB]

Ikona pdfZgłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [155.40 KB]


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl