Jesteś tutaj > Gmina Gospodarka ściekowa ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Gospodarka ściekowa

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW  Opublikowano dn. 09-03-2023

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW

Informacja dotycząca zgłaszania do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Dziemiany informuje, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Dziemiany wyposażonej
w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek dokonać zgłoszenia do w/w ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dziemiany zwraca się do właścicieli nieruchomości, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, o niezwłoczne dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie ankiety/zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Dziemiany (pok. Nr 20) oraz pod poniższym artykułem.

Wójt Gminy Dziemiany przypomina także, iż każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków oraz podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dziemiany, a także posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi.
Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dziemiany, powinny uczynić to niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dziemiany:

Lp.

Przedsiębiorca/Nazwa firmy

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

1.

Wywóz Nieczystości Płynnych

Głodowska Barbara

ul. Krótka 6, 77-127 Nakla

605-180-466

 

2.

Usługi Wielobranżowe

Miloch Andrzej

Przytarnia 29, 83-441 Wiele

(58) 687-34-00

 

3.

WC SERWIS Sp. z o.o.

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

(32)278-45-31

biuro@wcserwis.pl

4.

Firma Usługowa Żywicki Dariusz

ul. Rogali 9, 83-424 Lipusz

663-020-987

 

 

Ikona pdfAnkieta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1018.44 KB]


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl